Dr. Qi Jiang

Professor
Dr. Qi Jiang - profile photo

Dr. Qi Jiang

Professor

Humanities & Social Sciences

DeBartolo Hall 444A

phone: (330) 941-3441

qjjiang@ysu.edu

cc.ysu.edu/~qjiang/