YSU vs. Duquesne

YSU vs Duquense

YSU vs Bucknell

YSU vs. Bucknell

YSU vs Kent State

YSU vs. Kent State

YSU vs Wright State

YSU vs. Wright State

YSU vs Milwaukee

YSU vs. Milwaukee

YSU vs Green Bay

YSU vs. Green Bay

YSU vs. Fort Wayne

YSU vs. IUPUI